Predgovor 8. godištu publikacije Leksikon hrvatskih opernih pjevača

Od Giorgia Surjana do Lane Kos

  • Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

    Osmi Leksikon hrvatskih opernih pjevača obuhvaća pjevače koji su karijeru, ili veći dio nje, ostvarili u samostalnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Prilike su se promijenile, i u skladu sa svjetskim trendovima predstava je sve manje, repertoar se reducira, pjevači u angažmanu sve rjeđe ostvaruju nove uloge, kritika je u tisku sve manje i sve su kraće. Pozornost je sve više usmjerena prema režiji i redatelju, zatim dolazi dirigent a o pjevačima se uglavnom piše vrlo općenito. Sve se više angažiraju inozemni umjetnici, ponekad su i neophodni jer u pojedinim fahovima nema hrvatskih umjetnika, ali nisu svi uvijek bolji od naših. Današnji operni pjevači uglavnom su na visokoj profesionalnoj razini ali rijetke su ličnosti iza kojih će ostati pamtljive kreacije. Leksikon počinje Giorgiom Surjanom koji je do 1990. već ostvario respektabilnu međunarodnu karijeru ali je veći doprinos hrvatskom glazbenom životu dao poslije. Naslovili smo ga Od Giorgia Surjana do Lane Kos. Nastavak će uslijediti u 9. leksikonu.

    © Marija Barbieri, OPERA.hr, 2021.

Piše:

Marija
Barbieri

portreti