Počeci zagrebačkog opernog života

150 godina hrvatske opere; Glazbene prilike u Hrvatskoj do 1870. (1. dio)

 • Amadéovo kazalište

  Zagrebački operni život počeo je potkraj 18. stoljeća. Na dvorovima bogatih i uglednih plemića priređivale su se glazbene priredbe. Sačuvan je plakat izvedbe u palači grofa Antuna Pejačevića (1749-1802) u Demetrovoj ulici na Gornjem gradu, koju je nakon njegove smrti kupio kraljevski komornik i veliki župan zagrebački, grofa Antun Amadé de Várkonyi (1757-1835) i od tada se govori o Amadéovom kazalištu. Ono je otvorilo vrata brojnim njemačkim kazališnim poduzetnicima koji su prikazivali zagrebačkoj publici raznovrsnu europsku dramsku, opernu i baletnu produkciju. Izvodile su se opere Mozarta, Cherubinija, Rossinija, Bellinija, Aubera, Boieldieua, Herolda, Donizettija, naravno, na njemačkom jeziku. Nakon družina došle su njemačke sezone i talijanske stagione.

  Gornjogradska gimnazija na Katarinskom trgu u Zagrebu

  Godine 1827. osnovan je Hrvatski glazbeni zavod – Societas filharmonica zagrabiensis. što je znatno pridonijelo razvitku glazbenog života. Prvi koncert, na kojem je nastupio Društveni orkestar koji su činili članovi Društva, priređen je 18. travnja 1827. u dvorani tadašnje Kraljevske akademije, danas Gornjogradske gimnazije na Katarininu trgu. Taj se datum smatra početkom rada Društva i obilježava se kao Dan Hrvatskoga glazbenog zavoda. Današnja zgrada HGZ-a u Gundulićevoj ulici, teško oštećena u potresu 2020., dovršena je za 1876. Potkraj 1834. zagrebački trgovac Kristofor Stanković (1793-1867) dobitkom na bečkoj lutriji od 30 tisuća dukata dao je sagraditi kazalište na Markovu trgu i prilike su se počele mijenjati. Pojavio se Vatroslav Lisinski (1819-1854) sa svojim budnicama. Domoljubni zanos postajao je sve jači i 28. ožujka 1846. izvedena je prva hrvatska opera Ljubav i zloba.

  Stankovićev teatar, fotografija iz 1890. (Zgrada otvorena 4. listopada 1834., a prenamjena u administrativni prostor nakon otvaranja zgrade HNK-a, 1895.)

  Bilo je to deset godina poslije nastanka prve slavenske nacionalne opere, Ivana Susanjina (Život za cara) Mihaila Glinke i dvadeset prije Prodane nevjeste Bedřicha Smetane..  Hrvatski ilirci slavili su pobjedu i 23. listopada 1847. Hrvatski sabor jednoglasno je proglasio hrvatski jezik diplomatskim ili službenim u svim javnim poslovima.

  No nakon revolucije 1848. politička situacija u Hrvatskoj znatno se pogoršala. Političke su se prilike promijenile, domoljubni zanos splasnuo i hrvatskoj riječi u operi nije bilo više mjesta.  I dalje su dolazile talijanske i njemačke družine pa i trebalo je proći mnogo borbe s njemačkim sezonama i talijanskim stagionama pa da 24. studenoga 1860. s hrvatske pozornice glumac Vilim Lesić (1841-1889) objavi da će se „od sada na njoj govoriti samo hrvatski“. Nije to išlo ni lako ni jednostavno. Ipak, u zraku se osjećalo da treba pristupiti ustroju hrvatske opere.

  Josip Juraj Strossmayer (1815-1905)Josip Freudenreich (1827-1881)August Šenoa (1838-1881)
  Petar Preradović (1818-1881)

  Nova hrvatska uprava kazališta i neumorni kazališni pregalac Josip Freudenreich koji je 1863. postao upravnik, shvatili su da put do opere treba početi operetom, i u studenome 1863. prvi put je na hrvatskom jeziku izvedena opereta Svadba kod svjetiljaka Jacquesa Offenbacha.

  Ivan pl. Zajc. (1832-1914), fotografija iz 1895.Najpogodnija osoba kojoj se mogla povjeriti zadaća da ustroji Operu bio je Ivan pl. Zajc. Dobro školovan na milanskom Konzervatoriju, s velikim iskustvom koje je stekao djelujući u riječkom Teatru civicu kao dirigent i organizator riječkoga glazbenog života, a i kao skladatelj opere Amelia, ovjenčan slavom koju je stekao u Beču kao operetni skladatelj, Zajc je već 1867. u Zagrebu predstavio svoju operetu Momci na brod.

  Njegove su se operete nizale, i bilo je nekako samo po sebi razumljivo da se njemu povjeri osnutak Hrvatske opere. Valjalo ga je samo nagovoriti da dođe u Zagreb. I 38. godišnji Zajc popustio je nagovaranjima biskupa Josipa Jurja Strossmayera i pjesnika Petra Preradovića i prihvatio se te teške i odgovorne zadaće. U rujnu 1870. vlada ga je imenovala privremenim ravnateljem kazališta a svestranog i neumornog književno-kazališnog stvaraoca Augusta Šenou dramaturgom. Sabor je kazalištu doznačio potporu od 24 tisuće forinti za osnivanje Opere.

  Nastavlja se...

  © Marija Barbieri, KLASIKA.hr, 23. rujna 2020.

Piše:

Marija
Barbieri

eseji