Vatroslav Lisinski u europskom glazbenom okruženju

Povijesni osvrt povodom 200. obljetnice rođenja Vatroslava Lisinskog (1. dio)

 • Spomenik prvog izdanja djela Patnje mladog Werthera ispred Goetheova muzeja, Schloss Jägerhof, Düsseldorf

  Francuska revolucija temeljito je uzdrmala svjetonazor diljem Europe. Svaka je nacija na svoj način reagirala na francuska revolucionarna zbivanja, a i na buđenje građanske svijesti koje joj je prethodilo. Roman u pismima Patnje mladog Werthera (Die Leiden des jungen Werthers) Johanna Wolfganga von Goethea (1749-1832), objavljen 1774., prvi veliki doprinos njemačke književnosti europskoj literaturi, djelo koje će utjecati na suvremenike i buduće naraštaje možda više nego ijedno drugo, označio je razdoblje novoga vala koji je dobio ime Sturm und Drang (što bismo mogli prevesti kao Bura i prodor) prema drami Maximiliana von Klingera (1752-1831) iz godine 1776. Mladi ljudi počeli su se odmah poistovjećivati s Goetheovim junakom, s njegovom preosjetljivošću koja će ga na kraju dovesti do samoubojstva.

  George Gordon ByronMaximilian von Klinger

  Godine 1812. lord Byron (1788-1824) s gordog Albiona objavljuje prva dva pjevanja Putovanja Childea Harolda (Childe Harold's Pilgrimage) i postaje bard europskog romantizma. U Francuskoj se Victor Hugo (1802-1885) dramom Hernani, praizvedenom1830., postavlja na čelo francuske romantične škole.

  Europska opera slijedi književne uzore. U Francuskoj se učvršćuje velika operagrand opera, koju će godine 1828. inaugurirati Nijema Portičanka (La Muette de Portici) Daniela Franςoisa Aubera (1782-1871), prvi njezin veliki predstavnik bit će Guillaume Tell Gioachina Rossinija (1792-1868), praizveden 1829., a pun procvat doživjet će u djelima Giacoma Meyerbeera (1791-1846) i u Židovki (La Juive) Jacquesa Fromentala Halévyja (1799-1862). Mudrošću svojega vječnog ministra vanjskih poslova koji je preživio sve režime - Talleyranda (1754-1838), Francuska je sretno prebrodila posljedice svoje velike revolucije, proživjela njezine odjeke 1830. i 1848. i uživala u slavi, veličini i bogatstvu.

  Giuseppe Verdi Razjedinjena Italija pod vlašću tuđinskih ili vlastitih kneževa težila je drugom smjeru. I dok su u njemačkim kneževinama, u Engleskoj i Francuskoj, poslenici riječi optimalno izrazili trenutak, u Italiji je to učinio glazbenik Giuseppe Verdi (1813-1891), koji je u prvim djelima svojega bogatog opusa ujedinio najdublje i najsnažnije želje i težnje svih Talijana.

  U Hrvatskoj, koja je u to doba čvrsto držala priključak s Europom, nastajao je pokret koji će biti svojevrstan odgovor jednog malog ali državotvornog naroda izazovima koje su nudili veliki. Idejni vođa tog – romantičarski nazvanog Ilirskog pokreta, bit će jedan ponajprije političar i pisac, doktor Ljudevit Gaj (1809-1872). Okupit će taj pravac i pjesnike i pisce i glazbenike, ali njegovo umjetničko utjelovljenje, izraz njegovih težnja, bit će skladatelj. Vatroslav Lisinski (1819-1854) doživjet će svoj umjetnički i ljudski proboj godine 1846. praizvedbom svoje prve opere i prve hrvatske nacionalne opere, ujedno i prve opere Južnih Slavena - Ljubav i zloba, a crni oblaci koji su se nadvili nad Hrvatskom spriječit će hrvatsko općinstvo da u prvoj godini druge polovice stoljeća upozna njegovo remek-djelo Porina.

  Gioachino RossiniNapokon, sudeći prema cjelokupnom glazbenom životu razmjerno maloga grada kakav je Zagreb tada bio, ne bi se uopće smjelo podcjenjivati ga. Spomenimo samo nekoliko primjera. Godine 1835. u izvedbi Requiema Luigija Cherubinija (1760-1842) u povodu smrti cara Franje Prvoga (1768-1835), sudjelovalo je više od stotinu glazbenika. U gradu je djelovalo godine 1827. utemeljeno Filharmonijsko društvo koje je priređivalo koncerte, ali i izvodilo opere. Djelovalo je i stalno kazalište, doduše na njemačkom jeziku, koje je njegovalo dramu i operu. Na opernom su repertoaru 1835. bili primjerice Rossinijeva Kradljiva svraka, praizvedena 1817., Strijelac vilenjak (Der Freischütz), Carla Marije von Webera (1786-1826), praizveden 1821., tri Auberove opere - Fra Diavolo, praizveden 1830., Snijeg (La neige, ou Le nouvel Eginhard), praizveden 1823. i Zidar i bravar (Le maçon), praizveden 1825., Zampa, praizveden 1831. i Marija ili skrovita ljubav (Almédon ou le monde renversé, poslije preimenovana u Marie), praizvedena 1826., Jean-Louisa Ferdinanda Hérolda (1791-1833) te Tuđinka (La straniera), 1829. i  Norma, 1831. Vincenza Bellinija (1801-1835). Ne zaboravimo, Norma je praizvedena nepunih četiri godine prije!

  Ljudevit GajIvan Mažuranić

  Naposljetku, u godini praizvedbe Ljubavi i zlobe, u mjesecu kolovozu, hrvatski ljubitelji glazbe mogli su čuti Franza Liszta (1811-1886)! Usput, te godine u Hrvatskoj nastaje glasoviti ep Smrt Smail-age Čengića Ivana Mažuranića (1814-1890). Lisinski je, dakle, u glazbenom životu Zagreba svojega vremena mogao upoznati mnogo opernih djela nastalih u prvih četrdesetak godina pretprošloga stoljeća. Gostovale su strane, pretežito njemačke i talijanske putujuće družine, a i Filharmonijsko je društvo uz koncerte organiziralo i operne priredbe.

  Attila

  Skica zadnje scene izvedbe Verdijeve opere Attila u Londonu 1848.

  Gradeći stvaralaštvo na temeljima svojih velikih prethodnika Rossinija, Bellinija i Gaetana Donizettija (1797-1848), koji su već obilježili 19. glazbeno stoljeće i potvrdu svoje slave stekli u kulturnom središtu svijeta Parizu, Giuseppe Verdi tu je potvrdu stekao već u svojoj zemlji. Praizvedba Nabucca u Scali 1842. učinila ga je talijanskim junakom. Majstor iz Busseta ponudio je 17. ožujka 1846. publici venecijanskog Teatra La Fenice svoju devetu operu - Attila, posljednju od četiriju koje su nastale u njegovim dvjema, kako ih je sam nazivao, robijaškim godinama (anni di galera). Riječi koje u toj operi o hunskom vođi nazvanom bič Božji, izgovara rimski izaslanik, general Ezio – „Uzmi cijeli svijet, neka Italija ostane meni“, savršeno su odgovarale duhu vremena. Neovisno o tome što se Verdi poslužio germanskim književnim predloškom, kao uvijek, dosljedno u cijelom svojem opusu, ostao je izvorno i čvrsto Talijan. Ljubav i zloba praizvedena je jedanaest dana poslije praizvedbe Attile – 28. ožujka 1946. godine.

  Oružar

  Reljef Oružara na kući Alberta Lortzinga, kipara Franza Barwiga. Treća operna praizvedba 1846. bila je 30. svibnja u Beču. Bila je to komična opera Oružar (Der Waffenschmied) njemačkog skladatelja Alberta Lortzinga (1801-1851). Rođen u Berlinu, s glazbenom naobrazbom koju je stekao praktičnim bavljenjem glazbom kao glumac i pjevač, a zatim kao dirigent, Lortzing je za sobom već imao popularnog Cara i tesara (Zar und Zimmermann),1837., Zvjerokradicu (Der Wildschütz), 1842. i Undinu, 1845. Živjet će još pet godina u velikom siromaštvu. Čini se da je umro od gladi u rodnom Berlinu nekoliko sati poslije frankfurtske praizvedbe njegove posljednje opere Operni pokus (Die Opernprobe). Ima mnogo sličnosti s također jadnim životnim završetkom našega Lisinskog. Sadržaj Oružara jedan je od najstandardnijih u opernoj literaturi vedrijeg žanra. Iskusan i praktičan kazališni čovjek (za razliku od Lisinskog, koji takvo iskustvo uopće nije imao), Lortzing je poštovao dramaturška pravila tadašnje komične opere koja se potpuno nadovezivala na klasiku kojoj je težio i kao glazbenik.

  © Marija Barbieri, KLASIKA.hr, 15. rujna 2019.

Piše:

Marija
Barbieri

eseji