Kontakt

  • Kontakt redakcije Opera.hr: opera@opera.hr

    Nakladnik: Kulturni klub, Nazorova 37, 10000 Zagreb
    Matični broj: 2394227  E-mail: kulturniklub@kulisa.eu
    Banka i broj računa: Hrvatska poštanska banka 2390001 - 1100360003